Projekt:
"Zarządzanie kryzysowe obszarem NATURA 2000 w warunkach powodzi na przykładzie Małopolskiego Przełomu Wisły
(km 254+000 - 307+000) Tarnobrzeg; Słupia"

PROGRAM OPERACYJNY PL02:
OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

oraz
Współwykonawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN

Wykonawcy projektu

Szczegółowe informacje na temat wykonawców Projektu można znaleźć tutaj

Założenia zadań projektu

  • Ocena związku układu poziomego i pionowego celem parametryzacji równowagi hydrodynamicznej.
  • Ocena stanu i potencjału ekologicznego rzeki Wisły na odcinku badawczym.
  • Modelowanie siedlisk na podstawie warunków hydraulicznych – Mesohabitat Evaluation Model (MEM).
  • Plan zarządzania obszarem Natura 2000.
  • Promocja projektu.
  • Zarządzanie projektem
Szczegółowe informacje na temat założeń zadań Projektu można znaleźć tutaj

Galerie

Dokumentacja fotograficzna projektu jest dostępna tutaj

Informacje bieżące

W dniu 3 grudnia 2015r. w miejscowości Sandomierz odbyło się spotkanie z miejscową ludnością, jako jedno z planowanych zadań projektu. Wspomniane spotkanie miało formę panelu dyskusyjnego, w trakcie którego przedstawiono Projekt, a w toku dalszej dyskusji poruszono kwestie związane z jego realizacją.
Spotkanie w mediach: "Urząd Miejski w Sandomierzu oraz Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie byli organizatorami panelu dyskusyjnego dotyczącego zarządzania kryzysowego obszarem NATURA 2000 w warunkach powodzi na przykładzie Małopolskiego Przełomu Wisły. Spotkanie odbyło się 3 grudnia w Centrum Rekreacji MOSiR w Sandomierzu." Więcej...

Prezentacje

Temat Autor
Czy ochrona przyrody doliny Wisły stanowi zagrożenie dla okolicznych mieszkańców? Tadeusz Zając
Waloryzacja ichtiofaunistyczna Wisły na odcinku od km 254+000 do 307+000 Michał Nowak, Artur Klaczak, Paweł Szczerbik, Włodzimierz Popek
Powódź w 2010 w Sandomierzu - identyfikacja przyczyn Agnieszka Woś, Maciej Wyrębek, Jacek Florek, Małgorzata Leja
Your browser doesn’t support the object tag
na górę strony

© Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki